V podjetju deluje tudi merilni laboratorij s klimatiziranimi prostori, v katerem izvajamo različne vrste meritev na orodjih in brizganih plastičnih izdelkih, storitve pa ponujamo tudi svojim strankam.

Imamo najsodobnejše merilne naprave (3D-koordinatni merilni sistem, merilec hrapavosti) in merilne instrumente ter kader, ki je visokousposobljen za upravljanje z njimi. Vsa merilna oprema je kalibrirana s strani certificiranega laboratorija.

Izvajamo različne analize, kot so SPC analiza, MSA in FMEA, pripravimo različna merska poročila ter izdelamo celotno PPAP dokumentacijo.

Orodja Prebil d.o.o.

Od ideje do izvedbe