Politika kakovosti

Usmeritev našega podjetja je postati evropsko priznan dobavitelj zahtevnih orodij za preoblikovanje plastike, ter odjemalcem nuditi tudi izdelavo plastičnih izdelkov. Na dolgi rok bomo z izboljševanjem učinkovitosti sistema vodenja kakovosti razširili in obdržali obstoječ krog odjemalcev ter izpolnjevali njihove zahteve s kvalitetno opravljenimi storitvami in z izdelki, ki bodo dobavljeni v dogovorjenih rokih. S tem celostnim in kompleksnim pristopom k projektu jim bomo znižali stroške, ki bi jih povzročilo iskanje več dobaviteljev.

Za dosego teh ciljev gradimo na:
  • dobro organiziranem in samostojnem kadru, ki je zvest podjetju, seznanjen s politiko kakovosti in usmerjen v stalno nadgrajevanje svojega znanja,
  • s kvalitetno strojno opremo in z okolju prijaznimi ter energijsko varčnimi tehnološkimi postopki,
  • z vgradnjo samo najkvalitetnejših komponent, storitev in repromateriala priznanih dobaviteljev,
  • in z uvajanjem stalnih izboljšav v sistemu vodenja kakovosti.
Z zastavljenimi nalogami v smeri zagotavljanja kakovosti smo zavezani k stalnemu spremljanju in zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, s čimer bomo pripomogli k naši ožji in širši gospodarski sferi. Politiko kakovosti glede na razvoj podjetja redno pregledujemo in jo v skladu z usmeritvami ustrezno dopolnjujemo.

Orodja Prebil d.o.o.

Od ideje do izvedbe