Politika kakovosti

Usmeritev našega podjetja je postati evropsko priznan dobavitelj zahtevnih orodij za preoblikovanje plastike, ter odjemalcem nuditi tudi izdelavo plastičnih izdelkov. Na dolgi rok bomo z izboljševanjem učinkovitosti sistema vodenja kakovosti razširili in obdržali obstoječ krog odjemalcev ter izpolnjevali njihove zahteve s kvalitetno opravljenimi storitvami in z izdelki, ki bodo dobavljeni v dogovorjenih rokih. S tem celostnim in kompleksnim pristopom k projektu jim bomo znižali stroške, ki bi jih povzročilo iskanje več dobaviteljev.

Za dosego teh ciljev gradimo na:

  • dobro organiziranem in samostojnem kadru, ki je zvest podjetju, seznanjen s politiko kakovosti in usmerjen v stalno nadgrajevanje svojega znanja,
  • s kvalitetno strojno opremo in z okolju prijaznimi ter energijsko varčnimi tehnološkimi postopki,
  • z vgradnjo samo najkvalitetnejših komponent, storitev in repromateriala priznanih dobaviteljev,
  • in z uvajanjem stalnih izboljšav v sistemu vodenja kakovosti.

Z zastavljenimi nalogami v smeri zagotavljanja kakovosti smo zavezani k stalnemu spremljanju in zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, s čimer bomo pripomogli k naši ožji in širši gospodarski sferi. Politiko kakovosti glede na razvoj podjetja redno pregledujemo in jo v skladu z usmeritvami ustrezno dopolnjujemo.

Naše delovanje, zagotavljanje kakovosti in poslovanje je organizirano v skladu z zahtevami standarda IATF 16949:2016, za kar smo tudi prejeli certifikat s strani mednarodne revizijske hiše Bureau Veritas Certification:

  • Certifikat IATF 16949:2016 Bureau Veritas Certification, št.: SI010983-IATF

Prav tako imamo tudi standard ISO9001:2015:

  • Certifikat št.: 9001 – SI010691

Orodja Prebil d.o.o.

Od ideje do izvedbe